Back to all awards

EISA MAESTRO 2022

Barbara Farkas

Hungary
6 Photos »
  • 3RD

    PRIZE

Portrait-Barbara_Farkas

Jeg studerer for tiden fotografi på fakultetet for kunst ved Kaposvár Universitet i Ungarn. Jeg oppdaget fotografi da jeg var 14 når jeg valgte det som emne til videregående studier.

I min serie «Ansikter» har jeg utforsket den viktigste, og kanskje den mest alvorlige, globale miljøkrisen. Jeg har valgt selvportretter som basis for mine bilder, og understreket det faktum at vi selv kan bidra til å gjøre noe med problemet. Bildene mine retter oppmerksomheten mot store skogbranner, global oppvarming, oljeforurensning, luftforurensning, svekket ozonlag og avfallsforurensning.