ABOUT EISA

FROM SMALL BEGINNINGS TO A GLOBAL PHENOMENON


VÅR HISTORIE
 • EISA er den unike sammenslutningen av 55 spesialmagasiner fra 29 land. I dag er EISA internasjonalt anerkjent for å dele ut de europeiske EISA-prisene, og EISA startet i 1982 da sjefredaktører fra fem europeiske fotomagasiner kom sammen for å velge ut «Årets kamera» for første gang. Den gangen forestilte de seg ikke at EISA – European Imaging and Sound Association – skulle utvikle seg fra dette møtet noen år senere. Dette historiske øyeblikket fant sted i 1989 etter at ytterligere 10 fotomagasiner i mellomtiden hadde sluttet seg til gruppen.

  '82
 • 1982
 • '85
  1985
 • '89
  1989
 • Senere ble ytterligere to paneler dannet innen EISA, videopanelet og audiopanelet. Med den naturlige utviklingen fra ren audio til multikanalunderholdning ga dette siste panelet senere grunnlaget for audio/hjemmekinopanelet. Det var først flere år senere, i 2002, at sammenslåingen av flere EISA-magasiner som dekket mobilelektronikk og flere andre magasiner som hørte til den da nedlagte ECAP-sammenslutningen dannet grunnlaget for bilunderholdning-panelet.

  '92
 • '02
  2002
 • I 2005 introduserte EISA grønne priser i samarbeid med NTNU i Trondheim, FN-universitetet i Bonn, Fakultet for industridesign ingeniørfag ved Delft universitet i Delft og Sims gjenvinningsløsninger i Eindhoven.

  '05
 • I 2007 ble det daværende konvergenspanelet døpt om til mobil forbrukerelektronikkpanelet for å adressere stadig flere produkter som omfatter både audio, video og mobil-feltet sammen.

  '07
 • 2007
 • '10
  2010
 • I 2013 gjorde EISA en del endringer i den interne organisasjonen slik at strukturen bedre gjenspeiler endringene i markedet de senere årene, og vi har erstattet det tidligere systemet med medlemmer fordelt over flere paneler med ekspertgrupper. De nye ekspertgruppene definerer på en bedre måte den ekspertisen EISA-medlemmene innehar, og gjør det mer fleksibelt for medlemmene å delta i diskusjoner som er direkte relatert til den kompetansen de representerer. Resultatet vil bli sterkere, bedre og mer relevante EISA-priser, og det blir enklere å integrere kombinerte priser basert på synspunktene til ulike ekspertgrupper. Vi har nå et sterkere og modernisert EISA, tilpasset utfordringene i årene som kommer.

  '13
 • 2013