OM EISA

FROM SMALL BEGINNINGS TO A GLOBAL PHENOMENON


VÅR BAKGRUND
 • EISA är en unik organisation som består av 55 specialtidningar från 29 länder. Framför allt är EISA känt för att dela ut utmärkelsen till produkter, EISA Awards. Det började blygsamt 1982 när chefredaktörer från fem europeiska fototidningar möttes för att välja ”Årets kamera”. De hade då ingen aning om att detta möte några år senare skulle leda till bildandet av EISA - European Imaging and Sound Association, vilket skedde 1989, efter att ytterligare tio tidningar hade gått med i gruppen.

  '82
 • 1982
 • '85
  1985
 • '89
  1989
 • Senare utvecklades två andra paneler inom EISA, Video- och Audio-panelen. Den naturliga utvecklingen ledde senare till att multikanalsystem hamnade i en Audio/HT-panel. År 2002 tillkom ytterligare ett antal tidningar från sammanslutningen ECAP. Området Mobile Electronics täcktes därmed och blev början till panelen In-Car- Electronics.

  '92
 • '02
  2002
 • Green Award introducerades 2005 i samarbete med University of Science & Technology i Trondheim, United Nations University i Bonn, Delft University of Technology och Sims Recycling Solutions i Eindhoven.

  '05
 • År 2007 ändrades namnet Convergence Panel till Mobile Devices Panel. Denna panel fokuserade främst på att bevaka produkter under kategorierna audio, video och som dessutom var mobila.

  '07
 • 2007
 • '10
  2010
 • År 2013 genomfördes för ändringar i EISA:s interna organisation för att bättre spegla vad som hänt på marknaden de senaste åren. Medlemmarna i de tidigare panelerna placerades i olika expertgrupper. Dessa har till uppgift att ta till vara EISA-medlemmarnas expertkunskaper på ett bättre sätt och möjliggör för organisationen att vara mer flexibel. EISA-utmärkelser blir på så sätt mer tillförlitliga och kan enklare kombinera priser från olika expertgrupper. EISA är därmed starkare och mer modernt och redor att ta sig an framtidens utmaningar.

  '13
 • 2013