Back to all awards

EISA PREMIUM FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2023-2024 Perlisten R7t

Chociaż to konstrukcja nieco skromniejsza od flagowego modelu S7t, jednak z firmową referencją łączy ją bardzo wiele. Kluczowy jest opatentowany przez firmę układ DPC (Directivity Pattern Control), a jego centralne miejsce zajmuje zoptymalizowane trio jednostek średnio- i wysokotonowych, umieszczone pomiędzy przetwornikami nisko-średniotonowymi i niskotonowymi, w oryginalnej aranżacji układu czterodrożnego. Obudowa może pracować jako zamknięta lub bas-refleks, odpowiednio do warunków akustycznych i systemowych. R7t tworzy pełnoskalowy, sugestywny dźwięk, oparty na solidnym fundamencie kontrolowanego basu, płynnie połączonego z klarowną średnicą i  delikatną górą pasma.